สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 ก.ย. 66 เวลา 19:56 น.152 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ Video Conference​ ผ่าน Zoom Cloud Meetings ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา