สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Digital Platform

14 ก.ย. 66 เวลา 15:19 น.294 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Digital Platform รองรับการบันทึก การรายงานการติดตาม การช่วยเหลือ ปรับปรุงการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล