นายนิรัน ดะแซ รองผอ.สช.ยะลา ร่วมประชุมพบปะแกนนำนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจยะลา

31 พ.ค. 66 เวลา 19:56 น.102 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมพบปะแกนนำนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน สนับสนุนการแก้ปัญหาภาครัฐ รวมทั้งผลักดันให้แกนนำเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานนำไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบ สนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือการแก้ปัญหา  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี ร้อยตรีชัยณรงค์ ณ.สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างความเข้าใจ หน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา