สช.จ.ยะลา เป็นประธานในการประชุมพบปะกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โอกาสเข้ามาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

31 พ.ค. 66 เวลา 14:44 น.75 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมพบปะกับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โอกาสเข้ามาฝึกปฎิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ด้านกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมมอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นผู้บริหารพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาดังกล่าวได้รับความรู้ ความสามารถ ช่วยเพิ่มพูน ทักษะการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา