ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนให้กับโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

31 พ.ค. 66 เวลา 14:40 น.175 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายรอดี กาเน็ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนให้กับโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องบุปผา แกรนด์ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายประพัทธ์  รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด                              ภาพ:สช.จ.สงขลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ