ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมพิจารณาเตรียมจัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

31 พ.ค. 66 เวลา 11:48 น.85 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมพิจารณาเตรียมจัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา