ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุม พบปะแกนนำนักเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา

31 พ.ค. 66 เวลา 11:44 น.87 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมพบปะแกนนำนักเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน สนับสนุนการแก้ปัญหาภาครัฐ รวมทั้งผลักดันให้แกนนำเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานนำไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบ สนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือการแก้ปัญหา  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พ.อ. วิชิต ปัญติภาณุวัตน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา