สช.สตูล ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

30 พ.ค. 66 เวลา 16:00 น.173 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ณ บริเวณชายฝั่งหาดทรายยาว (ลานกั้ง) หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล