สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2566 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

29 พ.ค. 66 เวลา 14:43 น.140 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2566 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัดตานี จังหวัดปัตตานี