ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา (MoU )

29 พ.ค. 66 เวลา 13:35 น.251 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา (MoU )และกล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมะหัด ตะฮ์ฟิซ ไซนซ์ ดารุล มุตตะกีน(มัสดาร์)รัฐเคดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล