สช.สตูล ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

29 พ.ค. 66 เวลา 12:50 น.206 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี การเสียสละ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช 2566 ทุกวันที่ 28 ของเดือน ณ วัดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ