ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

26 พ.ค. 66 เวลา 16:07 น.158 ครั้ง
นางสาวปีมนัส มนัสวิน สช.จ.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล