สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2566

26 พ.ค. 66 เวลา 15:47 น.105 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวราซีลา อิงดิง พนักงานการพัสดุ สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา