สช.สตูล ร่วมใน"กิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล" ครั้งที่ 3/2566

26 พ.ค. 66 เวลา 10:47 น.45 ครั้ง
นางสาวปีมนัส มนัสวิน สช.จ.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมใน"กิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล" ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล