ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียน

25 พ.ค. 66 เวลา 22:08 น.35 ครั้ง
นางสาวปีมนัส มนัสวิน สช.จ.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม กลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนเอกชนในระบบประกอบด้วย โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ แลเ โรงเรียนมุสลิมศึกษา โดยได้เน้นย้ำแนวทาง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในด้านสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านสุขอนามัยและด้านการศึกษา