สช.สตูล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการศึกษา “กิจกรรม : อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์”

25 พ.ค. 66 เวลา 21:12 น.342 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการศึกษา “กิจกรรม : อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์” โดยมีนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน มีนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล