ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (focus group)

25 พ.ค. 66 เวลา 20:00 น.16 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (focus group) ซึ่งทางศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้จัดการประชุมขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเชิญผู้บริหารทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการ ศค.จชต. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี