สช.จ.ยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา และเข้าร่วมขบวนแห่หลักเมืองจำลอง ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

25 พ.ค. 66 เวลา 19:56 น.14 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสายใจ สันติวัฒนาพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา และเข้าร่วมขบวนแห่หลักเมืองจำลอง ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 ณ หลักเมืองยะลา โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี