ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

31 มี.ค. 66 เวลา 11:05 น.2998 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายรอดี กาเน็ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม ประชุมด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร