สช.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

31 มี.ค. 66 เวลา 11:05 น.1845 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายนายณัฐพล หลีหมาด พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล