สช.จ.ยะลา สรุปการตรวจสอบการเบิกจ่ายภาครัฐ และติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566

13 ม.ค. 66 เวลา 10:27 น.2580 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมสรุปการตรวจสอบการเบิกจ่ายภาครัฐ และติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เจ้าหน้าการเงินและบัญชี พนักงานการพัสดุ และเจ้าที่ สช.จังหวัดและ สช.อำเภอ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา