สช.จ.ยะลา มอบของขวัญของรางวัลเพื่อให้การสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 แก่โรงเรียนญัณญาร์วิทย์

12 ม.ค. 66 เวลา 15:33 น.1362 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบของขวัญของรางวัลในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อให้การสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 แก่โรงเรียนญัณญาร์วิทย์ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา