สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ณ รร.อนุบาลดารุลฮาดิษ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

12 ม.ค. 66 เวลา 15:28 น.1442 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

วันที่ 12 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางรอบียัต มามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง รองประธานกรรมการ รับหน้าที่เป็นประธาน นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 36/14 หมู่ที่ 8 ตำบลกรงบินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งทางโรงเรียนได้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งหมวดที่ 1 เรื่อง ระดับการศึกษา ความจุ และหมวดที่ 3 เรื่อง ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามคู่มือการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด