*** สช.จ.ยะลา ประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  งบลงทุน : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง และงบลงทุน : ครุภัณฑ์ ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

10 ก.ค. 67 เวลา 17:26 น.174 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง และงบลงทุน : ครุภัณฑ์ ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ