สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ นิเทศ และติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (กลุ่ม ๑๘)

10 ก.ค. 67 เวลา 11:36 น.136 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๐๘.๓๐ น.) นายอดุล ม่าเหร็ม ข้าราชการบำนาญ ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล นำทีมคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่ม ๑๘ ลงพื้นที่ นิเทศ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นุรุดดีน(ราไวใต้),อารเราะห์มาน (ราไวเหนือ), บ้านท่าคลอง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวก และการต้อนรับ จากทางศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นอย่างดี

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ