สช.จ.สตูล ลงพื้นที่นิเทศ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

14 มิ.ย. 67 เวลา 15:23 น.171 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๐๙.๐๐ น.) นางอุรัสญานพร เจริญรูป รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล และตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมลงพื้นที่นิเทศ ออกตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อพบปะพูดคุย เยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน พร้อมนี้ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม โรงเรียนจงหัว และโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ