สช.จ.ยะลา จัดพิธีปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 (ค่าย 1) ประจำปีงบประมาณ 2567

13 มิ.ย. 67 เวลา 18:56 น.237 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

*** สช.จ.ยะลา จัดพิธีปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 (ค่าย 1) ประจำปีงบประมาณ 2567
   ------------------------------------------------------------------------
      วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดพิธีปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 (ค่าย 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของการจัดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกฯ ในครั้งนี้ ร่วมด้วยนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ คณะอาจารย์ TA และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 (ค่าย 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมในพิธีปิด พร้อมกันนี้ ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช.ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 (ค่าย 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 160 คน และ TA  จำนวน 10 คน 
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อัจฉริยภาพทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติ สร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีเวทีการแข่งขัน ทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ต่อไป

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ