รองเลขาธิการ กช. “ดร.คมกฤช จันทร์ขจร” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยและมอบกำลังใจให้นักเรียนค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

13 มิ.ย. 67 เวลา 18:54 น.166 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมพร้อมด้วยนางสาวอรนี เจ๊ะสัน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ และคณะทำงาน สช. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยและมอบกำลังใจให้นักเรียนค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สช.จ.ยะลา ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ