นายภิญญา รัตนวรชาติ (ผอ.สช.จ.นราธิวาส) พร้อมด้วย นายรุสมาน นิเฮง (รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส) และคณะ ร่วมในพิธีปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

13 มิ.ย. 67 เวลา 17:40 น.162 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ (ผอ.สช.จ.นราธิวาส) พร้อมด้วย นายรุสมาน นิเฮง (รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส) และคณะ ร่วมในพิธีปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม 160 คน ใน 4 สาชาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยในพิธีปิดโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย อุสาหะ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ