สช.จ.สตูล ลงพื้นที่นิเทศ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

11 มิ.ย. 67 เวลา 14:43 น.36 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๑๑.๐๐ น.) นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัด สช.จ.สตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมเเสดงความเสียใจกับครอบครัวของบาบอฮัจญีอับดุลเลาะห์ ปังหลีเส็น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา (ปอเนาะทุ่งนุ้ย) เนื่องด้วยฮัจยะห์ฮับเซาะห์ บินตีอาหลี ซึ่งเป็นมารดาของบาบอฮัจญีอับดุลเลาะห์ ปังหลีเส็น ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺแล้ว เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ นาที และกำหนดละหมาดญานาซะห์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารละหมาดโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล