สช.จ.ยะลา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่อำเภอยะหา

13 พ.ค. 67 เวลา 14:03 น.121 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สช.จ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชุดที่ 1 ) โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธาน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และ ด้านอื่นๆ ได้แก่ ความปลอดภัยในาถานศึกษา รวมถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่อำเภอยะหาดังนี้
1.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัดดีนียะห์ อัลอิสลามียะห์ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
2.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  นูรุลอิสลามบ้านเตียง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา