สช.จ.ยะลา ต้อนรับและพบปะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13 พ.ค. 67 เวลา 14:00 น.111 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับและพบปะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ได้มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 13 ราย เป็นเวลา 3 ชั่วโมง