สช.จ.ยะลา เข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Undertanding : MOU ) การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ( learning recovery) ของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

19 เม.ย. 67 เวลา 12:38 น.161 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ื 18 เมษายน 2567 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Undertanding : MOU ) การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ( learning recovery) ของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7