สช.จ.สตูล ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ในงานกาชาดสตูล ๒๕๖๗

18 เม.ย. 67 เวลา 17:48 น.127 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ (๒๐.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ในงานกาชาดสตูล ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งร่วมสมทบทุน เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล พร้อมรณรงค์ให้ชาวสตูลสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ณ เวทีกลางในงานประจำปีและงานกาชาด เที่ยวสบาย สไตล์สตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล