สช.จ.สตูล ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล

18 เม.ย. 67 เวลา 17:47 น.134 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ (๑๓.๓๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารในการดำเนินการก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีนายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล