ผอ.สช.อ.สุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุมการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย กรณีเหตุการณ์โกดังเก็บพลุและดอกไม้เพลิงระเบิด

2 เม.ย. 67 เวลา 11:07 น.165 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

วันที่  2  เมษายน  2567 เวลา 10.00 น.  นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายมะยูฮา มามะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก และบุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย กรณีเหตุการณ์โกดังเก็บพลุและดอกไม้เพลิงระเบิด ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์  คชรักษ์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว