รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

1 เม.ย. 67 เวลา 14:38 น.163 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

วันที่  1  เมษายน  2567 เวลา 10.00 น.  นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาววรรณา  บินอาสัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีดังกล่าว