ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

1 เม.ย. 67 เวลา 14:24 น.197 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

April 1, 2024 at 10:30 a.m. Mr. Phinya Ratanaworachat, Director of the Private Education Office, Narathiwat Province Chaired the final orientation program and presented certificates to graduates of the Masjid Islamic Education Center (Tadika) to congratulate and admire the students who graduated at the Marina Hotel. Su-ngai Kolok District Narathiwat Province, with Mr. Mayuha Mama, Director of the Private Education Office, Su-ngai-Kolok District. Center administrators (Tadika), teachers, personnel and students Join in welcoming Slot Mahjong.