สช.จ.สตูล จัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

1 เม.ย. 67 เวลา 13:01 น.179 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมี ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล เป็นประธาน นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล และบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล