สช.จ.สตูล ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๗

1 เม.ย. 67 เวลา 12:58 น.115 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (เวลา ๐๘.๓๐ น.) นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยนางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตัวแทนบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล