สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับชาติ) สพม.สงขลา สตูล

22 ก.พ. 67 เวลา 20:38 น.815 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายนิคเรศ ชุมประเวศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับชาติ) และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯครั้งนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา