สช.จ.สตูล ประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ ๑๙ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

22 ก.พ. 67 เวลา 20:37 น.651 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๐๘.๔๕ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ และตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ ๑๙ โดยมีนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล และตัวแทนบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ด้วยณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา กิจกรรมมหกรรมวิชาการและตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ ๑๙ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมทางวิชาการ และให้นักเรียนนำผลผลิตจากครัวเรือมาจัดจำหน่ายภายในงานด้วย