ผอ.สช.จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10 ก.พ. 67 เวลา 18:17 น.171 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมด้วยนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนายอับดุลฟัตต๊ะห์ ดอมอลอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา เป็นกรรมการ ลงตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนมานะศึกษา สนามสอบโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา และสนามสอบโรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการจัดสอบฯของสนามสอบ เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบของ สทศ. กำหนด