เลขาธิการ กช. เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 จังหวัดเชียงราย "ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน"

5 ก.พ. 67 เวลา 16:13 น.606 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" APPLYING LANNA ARTS AND WISDOM TO ENHANCE THE SUSTAINABILITY OF PRIVATE SCHOOL EDUCATION โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดใน 16 จังหวัดภาคเหนือ เครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม ทีค การ์เต้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้แสดงความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน โดยมีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โรงเรียน เป็นสนามในการจัดการแข่งขันทักษะ ได้แก่ 1) โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 2) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 3) โรงเรียนสันติวิทยา และ 4) โรงเรียนมารีย์รักษ์ แผนกประถม-มัธยม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการโดยนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ จากนั้น คณะกรรมการจัดงานโดยเจ้าภาพจังหวัดเชียงราย ได้ส่งมอบธงการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ให้แก่จังหวัดตากซึ่งจะเจ้าภาพการจัดงานในปีถัดไป

 

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.