คณะผู้บริหาร สช. ร่วมพิธี “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เม.ย. 67 เวลา 16:18 น.424 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองเลขาธิการ กช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อาวุโส ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน กล่าวว่า ขอชื่นชมชาวกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับวันสงกรานต์ ซึ่งเราถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ มีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประกอบไปด้วยวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวนั้น อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า เป็นเทศกาลสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ช่วยกันรักษาประเพณีในการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม ช่วยกันประหยัดและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทยเราไว้

 

รมว.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้โอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นห้วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสุข ความรัก ความสามัคคี และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ” จากนั้น คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมในพิธี ได้ร่วมรดน้ำขอพรจากรัฐมนตรีและข้าราชการอาวุโสตามลำดับ

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที