Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา พบปะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.20 น.นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ให้เกียรติร่วมพบปะกับผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโอกาสที่ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดประชุมสามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสิริสวัสดิธรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com