Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา มอบอินทผลัมให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบอินทผลัมให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442 เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com