Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะให้โอวาสผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

วันที่ 10 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะให้โอวาสผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน โรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com