Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางนูรอาเฟียซ อายุ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ลงตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียพิกุลศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com