Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการพัฒนามาตรการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมการพัฒนามาตรการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com